TOP 1 Thời sự buổi tối

[Thị trường buổi tối] Thay đổi giá vàng, đồng đô la tiếp tục điều chỉnh giảm, tập trung vào Biên bản cuộc họp của Fed và Dữ liệu EIA ban đêm

[Thị trường buổi tối] Thay đổi giá vàng, đồng đô la tiếp tục điều chỉnh giảm, tập trung vào Biên bản cuộc họp của Fed và Dữ liệu EIA ban đêm

Chủ tịch Fed tại Atlanta, Bostic cho biết ông ủng hộ việc nhanh chóng quay trở lại lập trường "trung lập" hơn đối với chính sách tiền tệ. Trong một bài đăng trên blog, ông viết rằng các nhà hoạch định chính sách tiền tệ phải chú ý đến tác động không chắc chắn của đại dịch coronavirus, cuộc chiến ở Ukraine và những hạn chế về nguồn cung đối với triển vọng kinh tế, đồng thời thắt chặt chính sách một cách thận trọng.

Eden 2022-05-25 19:30:00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 542
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 542