TOP 1 buổi sáng

【TOP 1 Buổi sáng】 Trước năm 2021 Thu nhập quý 1 năm 2021, Chứng khoán Mỹ đóng cửa, vàng tiếp tục giảm

【TOP 1 Buổi sáng】 Trước năm 2021 Thu nhập quý 1 năm 2021, Chứng khoán Mỹ đóng cửa, vàng tiếp tục giảm

Lợi tức trái phiếu Mỹ tăng và vàng giảm xuống dưới $ 1,730; đồng đô la Mỹ giảm, và thị trường chờ đợi dữ liệu lạm phát và doanh số bán lẻ của Mỹ; Chứng khoán Mỹ đóng cửa ở mức thấp hơn và các nhà đầu tư chờ đợi thu nhập doanh nghiệp và dữ liệu lạm phát của Mỹ.

Eden 2021-04-13 10:00:52
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 37
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 37