TOP 1 buổi sáng

【TOP 1 Buổi sáng】 Bitcoin giảm mạnh! Thị trường Trung Quốc kích thích giá vàng

【TOP 1 Buổi sáng】 Bitcoin giảm mạnh! Thị trường Trung Quốc kích thích giá vàng

Hai hợp đồng dầu thô giao sau đều ghi nhận mức tăng hơn 6% hàng tuần! OPEC + có thể sẽ dần khôi phục sản lượng khai thác dầu. Xiaomo hạ kỳ vọng giá trung bình năm 2022 đối với dầu Mỹ và Burundi; Bitcoin đã bị rơi và tin tức là Bộ Tài chính Hoa Kỳ có thể tấn công Bitcoin; đồng đô la Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tuần và vẫn bị ảnh hưởng bởi lợi suất nợ của Mỹ. Tác động của tỷ giá giảm.

LEO 2021-04-19 10:00:23
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 37
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 37