TOP 1 ข่าวภาคค่ำ

【 TOP1 ค่ำ】น้ำมันขึ้นเหนือ 67 ดอลลาร์ทองคำลอยขึ้นใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือนเนื่องจากผลตอบแทนพันธบัตรหลุดมือ

【 TOP1 ค่ำ】น้ำมันขึ้นเหนือ 67 ดอลลาร์ทองคำลอยขึ้นใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือนเนื่องจากผลตอบแทนพันธบัตรหลุดมือ

ตุรกีห้ามการจ่ายเงินดิจิทัลโดยอ้างถึงความเสี่ยงกระทบราคา Bitcoin WoodMac: ราคาน้ำมันอาจลดลงถึง $ 10 ในปี 2050! ซีอีโอของผู้จัดการเงินรายใหญ่ที่สุดในโลก: 'ฉันเป็นคนรั้นอย่างไม่น่าเชื่อ' ในตลาดหุ้น

LEO 2021-04-16 19:30:00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 37
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 37