Yêu cầu

  • ≥ 1 tháng kể từ ngày nạp tiền đầu tiên.
  • Giá trị thuần của tài khoản thực (không bao gồm tín dụng/tiền thưởng) ≥ $800
  • Tỷ lệ hoàn vốn của tài khoản thực trong tháng trước ≥20%

Tôi có thể trở thành trưởng nhóm giao dịch như thế nào?

  • 1 Điền đầy đủ thông tin hồ sơ của bạn, chẳng hạn như: biệt danh, ảnh hồ sơ và tự giới thiệu.
  • 2 Điề email và nộp đơn đăng ký của bạn.

    * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong 3 ngày làm việc, vì vậy vui lòng đợi kết quả đơn đăng ký sẽ được gửi đến qua email của bạn.

  • 3 Hồ sơ của bạn sẽ được xếp vào "Danh Sách Các Nhà Giao Dịch Dẫn Đầu" trên trang "Cộng Đồng" sau khi đơn đăng ký của bạn được phê duyệt thành công.

Giúp nhà đầu tư kiếm tiền trong thị trường giao dịch với cơ chế hoàn tiền thường.

Có điều gì đó thu hút quý vị nhiều hơn

Tìm hiểu về giao dịch CFD và khám phá các cơ hội giao dịch.

Trau dồi kỹ năng giao dịch của quý vị qua trải nghiệm không rủi ro trên TOP1 Markets.

Tham khảo lệnh của các nhà giao dịch dẫn đầu để nắm được các chiến lược giao dịch thành công.