Chỉ Báo Tâm Lý

Báo cáo tâm lý đầu cơ ngoại hối forex chỉ ra tỷ lệ giữa vị thế mua và vị thế bán trên thị trường hiện tại. Dữ liệu được cung cấp bởi 8 nền tảng giao dịch, bao gồm 11 cặp tiền tệ chính và loại vàng giao ngay.

Vị Thế Mua Vị Thế Bán
  Trung Bình
  0%
  0% 100.00%

  Cập Nhật Lần Cuối

  Cặp Tiền Tệ

   Nguồn: Jin10.com