Vàng ETF

Gold ETF là phương thức đầu tư vàng phổ biến nhất ở Hoa Kỳ. Thay đổi vị trí của nó có thể phản ánh những thay đổi trong tâm lý thị trường;
Vị trí ETF vàng tăng, cho thấy rằng mua tăng, thị trường tăng, tâm trạng của vàng đang nóng lên và vàng tăng;
Các vị trí ETF vàng bị giảm, Điều đó cho thấy rằng việc bán đã tăng lên, tâm trạng vàng giảm giá của thị trường đã tăng lên.

Ngày
(AM EDF)
Tổng hàng tồn kho
(tấn)
Tăng / giảm
(tấn)
Tổng giá trị
(100 triệu đô la)
  HIỂN THỊ THÊM
  Nguồn: Trung tâm dữ liệu mười vàng

  Hỗ trợ 24/7

  Cần trợ giúp?
  Hỗ trợ 24/7
  Di chuyển lên trên cùng
  Cảnh báo rủi ro | Hãy nhớ rằng CFD là một sản phẩm có đòn bẩy và có thể dẫn đến việc mất toàn bộ số vốn của bạn. Giao dịch CFD có thể không phù hợp với bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro có liên quan. Vui lòng xem xét “Thỏa thuận người dùng”, “Cảnh báo rủi ro” và “Tóm tắt chính sách thực hiện giao dịch” của chúng tôi. Các nhà giao dịch CFD không sở hữu hoặc có bất kỳ quyền nào đối với các tài sản cơ bản.

  TOP 1 MARKETS không đưa ra bất kỳ lời khuyên, kháng nghị, hoặc ý kiến liên quan đến việc mua, giữa hoặc thanh lý các sản phẩm của chúng tôi.
  Tất cả các sản phẩm của chúng tôi là công cụ phát sinh giao dịch trên thị trường tài sản toàn cầu. TOP 1 MARKETS chỉ thực hiện cung cấp dịch vụ, hoạt động trên nguyên tắc mọi thời điểm.
  TOP 1 MARKETS không phát hành, mua hoặc bán bất kỳ loại tiền điện tử nào mà cũng không phải là một sàn giao dịch tiền điện tử.

  Trang web này được sở hữu và vận hành bởi TOP 1 MARKETS PTY LTD (ABN: 61 631 331 854). TOP 1 MARKETS PTY LTD được ủy quyền bởi Ủy ban chứng khoán và đầu tư Úc(AFSL: 001276870).
  Thông tin trên trang web này không dành cho cư dân Hoa Kỳ, Singapore, Hồng Kông, Iran, Bắc Triều Tiên, và Bỉ; không nhằm mục đích phân phối, sử dụng bất kỳ người nào ở bất kỳ quốc gia hoặc khu vực tài phán nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó trái với luật pháp hoặc quy định của địa phương.
  TOP 1 GROUP được đăng ký tại quần đảo Cayman, địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà Ellen Skelton 3076 Sir Francis Drake Highway Road Town, Tortola British Virgin Islands VG1110.
  Nó hoạt động thông qua hai công ty sau: TOP 1 MARKETS PTY LTD và TOP 1 MARKETS LIMITED.
  Tham gia cộng đồng của chúng tôi:
  © 2019 Top1Markets Copyright