อะไรคือดัชนีรวม

ดัชนีหุ้นเป็นส่วนที่มีความส าคัญมากในโลกการเงิน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพ หรือวัดเศรษฐกิจของประเทศ หรือภาคอุตสาหกรรม การซื้อขาย CFD ด้วยดัชนีรวมท าให้คุณสามารถคาดเดาราคาของดัชนีจากการแลกเปลี่ยนระดับโลก

ฟรี การแจ้งราคาปัจจุบันของดัชนีรวม

รับฟรีถ่ายทอดสดการแจ้งราคาปัจจุบันของทุกดัชนีรวม การต้งัการแจง้เตือนราคาแบบสดโดยไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม

ท าไมต้องซื้อดัชนีรวมผ่าน TOP 1?

ซื้อขายได้ตลอด 24 ชวั่ โมง

ดัชนีรวม 9: โอกาสผ่านตลาดโลกหลัก

ความยืดหยุ่นมากกว่า, เลือกขนาดต าแหน่งของคุณจากสัญญามาตรฐาน หรือสัญญาขนาดเล็ก

สัญลักษณ
ขาย
ื้อ
%Cha
การเปลี่ยนแปลล
แผนภูมิ
  ดูดัชนีของคุณ

  ตลาด Top 1 ถูกชดเชยให้รับบริการผ่านการกระจาย Bid/Ask เป็นหลัก

  24/7 สนับสนุน

  ต้องการความช่วยเหลือ?
  24/7 สนับสนุน
  เลื่อนข้ึนไปดูดา้นบน
  คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง 丨 โปรดจำไว้ว่า CFD เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี Leverage และอาจส่งผลให้สูญเสียเงินทุนของคุณทั้งหมด การซื้อขาย CFD อาจไม่เหมาะสำหรับคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โปรดพิจารณาข้อตกลงผู้ใช้ คำเตือนความเสี่ยง และนโยบายการดำเนินการคำสั่ง ก่อนใช้บริการของเรา ผู้ค้า CFD ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ในทรัพย์สินอ้างอิง

  TOP 1 MARKETS ไม่ออกคำแนะนำ การแนะนำหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้มาครอบครองหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรา
  ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราเป็นสินทรัพย์อ้างอิงระดับโลก(OTC)ที่ซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ TOP 1 Markets ให้บริการเฉพาะการดำเนินการคำสั่งซื้อขายเป็นหลัก
  TOP 1 MARKETS ไม่ได้เป็นผู้เสนอซื้อหรือขายใน cryptocurrencies ใด ๆ และไม่ได้เป็นศูนย์แลกเปลี่ยน cryptocurrency

  เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย TOP 1 MARKETS PTY LTD (ABN: 66131 331 854)
  TOP 1 MARKETS PTY LTD ได้รับอนุญาตจาก Australian Securities and Investment Commission (ASIC)(หมายเลขตัวแทน: 001276870).
  Top 1 Markets Limited ได้รับอนุญาตจาก Vanuatu Financial Services Commission (VFSC)(หมายเลขตัวแทน: 40436).

  ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์ฮ่องกงเบลเยียมอิหร่านและเกาหลีเหนือข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ในประเทศหรือเขตอำนาจศาลที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับในท้องถิ่นเนื่องจากการเผยแพร่หรือการใช้งาน
  TOP1Group จดทะเบียนที่ Cayman Islands, ที่อยู่: 3th Floor Ellen Skelton Building 3076 Sir Francis Drake Highway Road Town, Tortola British Virgin Islands VG1110.
  ดำเนินงานโดยผ่านบริษัทย่อยสองแห่งดังต่อไปนี้ : TOP 1 MARKETS PTY LTD และ Top 1 Markets Limited
  เข้าร่วมชุมชนของเรา:
  © 2019 Top1Markets Copyright