การแยกกันของเงินทุน

เงินทุนของลูกค้า TOP1 จะแยกออกจากเงินทุนของบริษัทโดยเด็ดขาด และจัดเก็บไว้ในบัญชีธนาคารต่างๆ บริษัทเราจะสามารถโอนเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการเทรดเมื่อได้รับอนุญาตจากลูกค้าเท่านั้น และไม่มีบุคคลใดหรือองค์กรใดสามารถถอนเงินออกจากบัญชีเทรดของลูกค้าได้ เรายังได้แต่งตั้งบริษัทที่ปรึกษาทางบัญชีระหว่างประเทศเพื่อดำเนินการตรวจสอบโดยบริษัทภายนอก และดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ "การใช้เงินทุนของลูกค้า" และ "ความเพียงพอของเงินทุน" อย่างเคร่งครัด

ความปลอดภัยทางการเงิน

TOP1 แต่งตั้งให้ธนาคารต่างประเทศชั้นนำเป็นธนาคารบริหารทรัพย์สินเพื่อดูแลเงินทุนของลูกค้า เงินทุนที่ TOP1 ได้รับจะฝากเข้าในบัญชีทรัสต์สำหรับเงินทุนของลูกค้าซึ่งเป็นบัญชีอิสระของธนาคารในวันที่ได้รับหรือในวันทำการถัดไป และจะมีการกำหนดมาตรการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความปลอดภัยของเงินทุนของลูกค้า

การฝากและถอนเงินของลูกค้าต้องได้รับการอนุมัติด้วยระดับการอนุมัติที่แตกต่างกันตามจำนวนเงินที่ต้องการ

รักษาอัตราส่วนของกระแสเงินสดของบริษัทต่อเงินทุนของลูกค้าไว้ที่ 1:1

เงินสำหรับชำระธุรกรรมของลูกค้าจะฝากแยกกันและมีการกระทบยอดรายวัน

แพลตฟอร์มการซื้อขายที่เชื่อถือได้ทั่วโลก

 • ต้นทุนการทำธุรกรรมต่ำมาก

  ค่าคอมมิชชั่นการทำธุรกรรม 0% สเปรดที่แข่งขันได้สูง
 • ประเภทเลเวอเรจต่างๆ

  เลเวอเรจสูงถึง 1,000X
 • การซื้อขายทางสังคม

  รวบรวมผู้ค้าชั้นนำและเรียนรู้จากภูมิปัญญาชุมชน
 • ความปลอดภัยทางการเงิน

  การกำกับดูแลโดยสถาบันการเงินที่มีอำนาจ การแยกเงินทุนของลูกค้า
 • การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ

  ขาดทุนไม่เกินเงินต้น เสริมศักยภาพ บริหารความเสี่ยง
 • ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า 24/7

  12 ภาษาให้บริการ 24/7 เพื่อแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ