น้ำมันดิบจาก EIA

มูลค่าปริมาณน้ำมันดิบคงคลังรายสัปดาห์ของ U.S. EIA อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์ในปริมาณน้ำมันดิบคงคลังเชิงพาณิชย์ของบริษัทต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา

วันที่
มูลค่าก่อนหน้า
(หมื่นบาร์เรล)
มูลค่าที่แท้จริง
(หมื่นบาร์เรล)
มูลค่าที่คาดหวัง
(หมื่นบาร์เรล)
    โหลดเพิ่มเติม
    แหล่งที่มา: Jin10.com