பொறுப்புத்துறப்பு
குறிப்பு புள்ளிகள் மற்றும் டிரேடிங் கணக்கீடு பகுப்பாய்வுகள் மூன்றாம் தரப்பினர்களால் வழங்கப்படுகிறது – டிரேடிங் மையம் மற்றும் கணக்கீடுகள், இன்வெஸ்ட்டர்களின் இன்வெஸ்ட்மென்ட் இலக்குகள் மற்றும் நிதி நிலையை கருத்தில் கொள்ளாமல், தனிப்பட்ட ஆய்வாளரின் தனிப்பட்ட மதிப்பீடு மற்றும் தீர்வுகள் மட்டுமே கருத்தில் கொள்ளப்படும். கணக்கீடுகள் அனைத்தும் இன்வெஸ்ட்மென்ட் அறிவுரைகளையோ அல்லது பரிந்துரைகளையோ வழங்கவில்லை, அவை குறிப்பிற்காக மட்டுமே. எங்கள் நிறுவனம் கணக்கீடுகளின் துல்லியத்திற்கு எந்தவிதமான உத்தரவாதம் அளிக்கவில்லை, மேலும் டிரேடிங் கணக்கீடுகளால் ஏற்படும் எதிர்மறை முடிவுகளுக்கு எந்தப் பொறுப்பையும் ஏற்காது.
முந்தையது
அடுத்தது
  • நெருக்கமான இடைவெளி
  • பூஜியம் கமிஷன்
  • மாற்றிக்கொள்ள கூடிய லிவரேஜ்
  • பாதுகாப்பானது நம்பகமானது