Bagaimanakah TOP1 Markets memastikan keselamatan modal para pelaburnya?

  • Diiktiraf dan diselia oleh badan pengawalseliaan berwibawa antarabangsa.

  • Melakukan audit oleh firma perakaunan bebas.

  • TOP1 Markets tidak mengambil bahagian dalam apa-apa tindakan spekulasi dalam pasaran.

  • Dana pelabur diasingkan sepenuhnya daripada modal operasi Syarikat.

  • Dana pelabur dipegang berasingan dalam akaun amanah di bank-bank yang dikawal selia.

  • TOP1 Markets tidaka akan sekali-kali menggunakan dana pelabur bagi tujuan aktiviti perniagaan yang tidak sah.

Depositori Berasingan Dana Pelabur

Selaras dengan keperluan pengawalseliaan antarabangsa, kami menyimpan dana para pelabur kami dalam akaun escrow terasing dengan bank-bank yang diiktiraf secara antarabangsa.

Perlindungan Baki Akaun Negatif

TOP1 Markets menawarkan mekanisme perlindungan baki negatif untuk memastikan para pelabur tidak kehilangan lebih daripada jumlah prinsipal dalam apa jua keadaan. Jika baki dalam akaun anda menjadi negatif, kami akan secara automatik menetapkan baki negatif kepada sifar dan menanggung kerugian yang berkaitan.

Perkhidmatan Pengeluaran Dana yang Selamat dan Mudah

Kami memahami kepentingan kecairan kepada para pelabur kami, jadi kami komited dalam menyediakan perkhidmatan pengeluaran dana yang selamat, mudah dan cekap bagi menjadikan pengalaman dagangan para pelabur kami lebih lancar .

  • Proses pengeluaran yang cepat dan automatik: Melalui permohonan pengeluaran dan pemprosesan secara automatik, kami menjamin kelajuan dan ketepatan dalam pengeluaran.
  • Pengauditan yang ketat bagi memastikan keselamatan dana: Untuk memastikan keselamatan dan ketepatan bagi pengembalian dana pelabur, kami menggunakan audit kewangan yang ketat untuk setiap pengeluaran.

Soalan Lazim

Rebat bonus untuk membantu para pelabur berkembang dalam dunia perdagangan!

Sesuatu yang lebih mungkin dapat menarik perhatian anda.

Menyokong pelbagai peranti merentasi platform dan berdagang dengan mudah pada bila-bila masa, di mana-mana sahaja.

Ketahui kos dan yuran perdagangan anda dan nikmati kelebihan kos yang rendah.

Strategi perdagangan percuma untuk para pelabur menguasai peluang dagangan.