Bitcoin / Dollar intraday: the downside prevails as long as 51781 is resistance

Trading Central 2021-02-23 15:30:34

Our pivot point stands at 51781.

Our preference: the downside prevails as long as 51781 is resistance.

Alternative scenario: above 51781, look for 53543 and 54592.

Comment: the RSI is below its neutrality area at 50. The MACD is negative and below its signal line. The configuration is negative. Moreover, the price is trading under both its 20 and 50 period moving average (respectively at 52082 and 53242).

Supports and resistances:

54592 **

53543 *

51781 **

51089

49699 last

47244

46218 **

Khước từ
Quan điểm và quan điểm phân tích về chiến lược giao dịch được cung cấp bởi Nhà cung cấp bên thứ ba Trading Central, và quan điểm chiến lược chỉ là đánh giá và đánh giá độc lập của nhà phân tích, mà không xem xét mục tiêu đầu tư và tình hình tài chính của nhà đầu tư. Tất cả các ý kiến chiến lược không cấu thành tư vấn hoặc khuyến nghị đầu tư và chỉ mang tính tham khảo. Công ty chúng tôi cũng không đảm bảo tính chính xác của các quan điểm chiến lược và không chịu trách nhiệm về kết quả tiêu cực do chiến lược giao dịch gây ra.

6 lý do để mở tài khoản

Hỗ trợ chuyên nghiệp đa ngôn ngữ 24/7

Rút tiền nhanh chóng, thuận tiện và rút tiền

Tài khoản demo miễn phí $ 8.000

Công nhận quốc tế

Báo giá theo thời gian thực với thông báo đẩy

Phát sóng phân tích thị trường chuyên nghiệp