Hợp đồng

Quy mô hợp đồng
Tiền tệ cơ bản

Lot giao dịch

Kích thước lot tối thiểu
Kích thước lot tối đa
Tổng kích thước lot tối đa
Không giới hạn

Quy tắc ký quỹ

Đòn bẩy
Ký quỹ cho các lệnh đối
50% tổng số tiền gửi của lệnh đóng

Chi phí giao dịch

Biên độ
Phí qua đêm (Mua)
phí qua đêm (Bán)
Phí
Không
Phí qua đêm X 3 ngày
Lưu ý: Khách hàng có thể nhận them hoặc chịu phí qua đêm, lãi suất hàng ngày đề cập đến lãi suất cho vay liên ngân hàng qua đêm, tùy thuộc vào nền tảng giao dịch thực tế!

Nguyên tắc lệnh chờ

Phạm vi lệnh chờ
Thời gian có hiệu lực
Có hiệu lực trong tuần hiện tại

Quy định Ngưng giao dịch

% Ngưng giao dịch trong ngày
50%
% Ngưng giao dịch vào cuối tuần

Giờ giao dịch

Giờ giao dịch hàng ngày
Thời gian giải lao

TOP1 Markets - Giao dịch trong tầm tay

Nền tảng giao dịch trực tuyến chuyên nghiệp từng giành giải thưởng, tối ưu trong các nền tảng cùng loại

Tận hưởng và tiếp cận những sản phẩm thịnh hành trên toàn cầu

Công ty có quyền điều chỉnh dữ liệu trên do điều kiện thị trường