Chương Trình Giải Thưởng Nhà Giao Dịch Dẫn Đầu

TOP1 Markets đã thực hiện Chương Trình Giải Thưởng Nhà Giao Dịch Dẫn Đầu nhằm khuyến khích các chuyên gia giao dịch chia sẻ kiến thức và kỹ năng giao dịch của họ nhiều hơn nữa. Ngoài lợi nhuận từ giao dịch của chính họ, các nhà giao dịch dẫn đầu cũng được thưởng thù lao bằng tiền mặt ở mức cao, khoản tiền này tăng lên khi tỷ lệ thu nhập của họ tăng.

Yêu cầu

  • ≥ 1 tháng kể từ ngày nạp tiền đầu tiên.
  • Giá trị thuần của tài khoản thực (không bao gồm tín dụng/tiền thưởng) ≥ $800
  • Tỷ lệ hoàn vốn của tài khoản thực trong tháng trước ≥20%

Tôi có thể trở thành trưởng nhóm giao dịch như thế nào?

  • 1 Điền đầy đủ thông tin hồ sơ của bạn, chẳng hạn như: biệt danh, ảnh hồ sơ và tự giới thiệu.
  • 2 Điề email và nộp đơn đăng ký của bạn.

    * Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong 3 ngày làm việc, vì vậy vui lòng đợi kết quả đơn đăng ký sẽ được gửi đến qua email của bạn.

  • 3 Hồ sơ của bạn sẽ được xếp vào "Danh Sách Các Nhà Giao Dịch Dẫn Đầu" trên trang "Cộng Đồng" sau khi đơn đăng ký của bạn được phê duyệt thành công.