ข้อก าหนดและเงื่อนไข

หลักการซื้อขายปลอดภัยภายใต้การดูแล

 • ข้อตกลงผู้ใช้

  ข้อตกลงผู้ใช้งานควบคุมความสัมพันธ์ของเรากับคุณ

 • ข้อกำหนดของเว็บไซต์

  การเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการของเรารวมถึงข้อความและประกาศอื่น ๆ

 • การเปิดเผยความเสี่ยง

  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย Forex ก่อนที่คุณจะสมัครเพื่อเริ่มการซื้อขายกับเราคุณต้องเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

  นโยบายของเราสำหรับการจัดการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 • นโยบายการร้องเรียนของลูกค้า

  รายละเอียดทั้งหมดของขั้นตอนการร้องเรียนของเรามีให้ที่นี่

 • ข้อตกลงคุกกี้

  ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ในเว็บไซต์ของเราและวิธีการใช้งานโดย TOP 1 MARKETS PTY LTD.

 • นโยบายการขัดกันแห่งผลประโยชน์

  นโยบายของเราเกี่ยวกับการตรวจสอบและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นภายใน TOP 1 MARKETS PTY LTD ระหว่าง TOP 1 MARKET PTY LTD และลูกค้าและระหว่างลูกค้าของ TOP 1 MARKET PTY LTD.

 • นโยบายการดำเนินการคำสั่งซื้อ

  นโยบายของเราเกี่ยวกับการเสนอ' การปฏิบัติที่ดีที่สุด 'เมื่อเราดำเนินการตามคำสั่งซื้อในนามของลูกค้า

 • นโยบายการคืนเงิน

  นโยบายการคืนเงินที่ปกป้องสิทธิของผู้บริโภค

 • นโยบายต่อต้านการฟอกเงิน

  นโยบายต่อต้านการฟอกเงินเป็นการรวมกันของมาตรการที่ใช้โดยสถาบันการเงินเพื่อหยุดการนำกลับมาใช้ใหม่ของกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

 • นโยบาย KYC

  วัตถุประสงค์ของเอกสารนี้คือการสร้างรู้จักลูกค้าของคุณ

24/7 สนับสนุน

ต้องการความช่วยเหลือ?
24/7 สนับสนุน
เลื่อนข้ึนไปดูดา้นบน
คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง 丨 โปรดจำไว้ว่า CFD เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี Leverage และอาจส่งผลให้สูญเสียเงินทุนของคุณทั้งหมด การซื้อขาย CFD อาจไม่เหมาะสำหรับคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โปรดพิจารณาข้อตกลงผู้ใช้ คำเตือนความเสี่ยง และนโยบายการดำเนินการคำสั่ง ก่อนใช้บริการของเรา ผู้ค้า CFD ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ในทรัพย์สินอ้างอิง

TOP 1 MARKETS ไม่ออกคำแนะนำ การแนะนำหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้มาครอบครองหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรา
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราเป็นสินทรัพย์อ้างอิงระดับโลก(OTC)ที่ซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ TOP 1 Markets ให้บริการเฉพาะการดำเนินการคำสั่งซื้อขายเป็นหลัก
TOP 1 MARKETS ไม่ได้เป็นผู้เสนอซื้อหรือขายใน cryptocurrencies ใด ๆ และไม่ได้เป็นศูนย์แลกเปลี่ยน cryptocurrency

เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย TOP 1 MARKETS PTY LTD (ABN: 61 631 331 854) TOP 1 MARKETS PTY LTD ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (AFSL: 001276870)
ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์ฮ่องกงเบลเยียมอิหร่านและเกาหลีเหนือข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ในประเทศหรือเขตอำนาจศาลที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับในท้องถิ่นเนื่องจากการเผยแพร่หรือการใช้งาน
TOP1Group จดทะเบียนที่ Cayman Islands, ที่อยู่: 3th Floor Ellen Skelton Building 3076 Sir Francis Drake Highway Road Town, Tortola British Virgin Islands VG1110.
ดำเนินงานโดยผ่านบริษัทย่อยสองแห่งดังต่อไปนี้ : TOP 1 MARKETS PTY LTD และ Top 1 Markets Limited
เข้าร่วมชุมชนของเรา:
© 2019 Top1Markets Copyright