อะไรคือคริปโตเคอเรนซ

คริปโตเคอเรนซี (คริปโต) เป็นเงินเสมือนที่ใช้เป็นต้นฉบับเน็ตเวิร์คแบบกระจายอ านาจซึ่งด าเนินการตามรายงานการเงินอย่างปลอดภัย บนแพลตฟอร์ม Top1 คุณสามารถซื้อขายคริปโต CFD ได้ เช่น Bitcoin, Ethereum และอื่นๆ โดยคาดการณ์ความเคลื่อนไหวของราคาโดยไม่จ าเป็นต้องเป็นเจ้าของก่อน

ฟรีการแจ้งราคาปัจจุบันของคริปโตเคอเรนซ

รับฟรี การแจ้งราคาแบบถ่ายทอดสดเป็นปัจจุบันของคลิปโตเคอเรนซี ต้งัการแจง้เตือนราคาและถ่ายทอดสดการประกาศราคาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ท าไมเลือกซื ้อขายคริปโตเคอเรนซี่กับ Top1

ซื้อขายราคาขาข้ึนและขาลงโดยการยืมลงทุนเพื่อให้ความผนัผวนมากที่สุด

การพัฒนาสภาพคล่อง หมายถึง มีโอกาสมากข้ึนในการซื้อขายของคุณที่ราคาที่คุณเลือก

มีความยืดหยุ่นมากกว่า, เลือกขนาดฐานะของคุณส าหรับสัญญาขนาดเล็กหรือสัญญามาตรฐาน

สัญลักษณ
ขาย
ื้อ
%Cha
การเปลี่ยนแปลล
แผนภูมิ
  ดูคริปโตเคอเรนซี่ขอบคุณ

  ตลาด Top 1 ถูกชดเชยให้รับบริการผ่านการกระจาย Bid/Ask เป็นหลัก

  24/7 สนับสนุน

  ต้องการความช่วยเหลือ?
  24/7 สนับสนุน
  เลื่อนข้ึนไปดูดา้นบน
  คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง 丨 โปรดจำไว้ว่า CFD เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี Leverage และอาจส่งผลให้สูญเสียเงินทุนของคุณทั้งหมด การซื้อขาย CFD อาจไม่เหมาะสำหรับคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โปรดพิจารณาข้อตกลงผู้ใช้ คำเตือนความเสี่ยง และนโยบายการดำเนินการคำสั่ง ก่อนใช้บริการของเรา ผู้ค้า CFD ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ในทรัพย์สินอ้างอิง

  TOP 1 MARKETS ไม่ออกคำแนะนำ การแนะนำหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้มาครอบครองหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรา
  ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราเป็นสินทรัพย์อ้างอิงระดับโลก(OTC)ที่ซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ TOP 1 Markets ให้บริการเฉพาะการดำเนินการคำสั่งซื้อขายเป็นหลัก
  TOP 1 MARKETS ไม่ได้เป็นผู้เสนอซื้อหรือขายใน cryptocurrencies ใด ๆ และไม่ได้เป็นศูนย์แลกเปลี่ยน cryptocurrency

  เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย TOP 1 MARKETS PTY LTD (ABN: 61 631 331 854) TOP 1 MARKETS PTY LTD ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (AFSL: 001276870)
  ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์ฮ่องกงเบลเยียมอิหร่านและเกาหลีเหนือข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ในประเทศหรือเขตอำนาจศาลที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับในท้องถิ่นเนื่องจากการเผยแพร่หรือการใช้งาน
  TOP1Group จดทะเบียนที่ Cayman Islands, ที่อยู่: 3th Floor Ellen Skelton Building 3076 Sir Francis Drake Highway Road Town, Tortola British Virgin Islands VG1110.
  ดำเนินงานโดยผ่านบริษัทย่อยสองแห่งดังต่อไปนี้ : TOP 1 MARKETS PTY LTD และ Top 1 Markets Limited
  เข้าร่วมชุมชนของเรา:
  © 2019 Top1Markets Copyright