ข้อก าหนดและเงื่อนไข

หลักการซื้อขายปลอดภัยภายใต้การดูแล

 • ข้อตกลงผู้ใช้

  ข้อตกลงผู้ใช้งานควบคุมความสัมพันธ์ของเรากับคุณ

 • ข้อกำหนดของเว็บไซต์

  การเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการของเรารวมถึงข้อความและประกาศอื่น ๆ

 • การเปิดเผยความเสี่ยง

  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย Forex ก่อนที่คุณจะสมัครเพื่อเริ่มการซื้อขายกับเราคุณต้องเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

  นโยบายของเราสำหรับการจัดการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 • นโยบายการร้องเรียนของลูกค้า

  รายละเอียดทั้งหมดของขั้นตอนการร้องเรียนของเรามีให้ที่นี่

 • ข้อตกลงคุกกี้

  ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ในเว็บไซต์ของเราและวิธีการใช้งานโดย TOP 1 MARKETS PTY LTD.

 • นโยบายการขัดกันแห่งผลประโยชน์

  นโยบายของเราเกี่ยวกับการตรวจสอบและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นภายใน TOP 1 MARKETS PTY LTD ระหว่าง TOP 1 MARKETS PTY LTD และลูกค้าและระหว่างลูกค้าของ TOP 1 MARKETS PTY LTD.

 • นโยบายการดำเนินการคำสั่งซื้อ

  นโยบายของเราเกี่ยวกับการเสนอ' การปฏิบัติที่ดีที่สุด 'เมื่อเราดำเนินการตามคำสั่งซื้อในนามของลูกค้า

 • นโยบายการคืนเงิน

  นโยบายการคืนเงินที่ปกป้องสิทธิของผู้บริโภค

 • นโยบายต่อต้านการฟอกเงิน

  นโยบายต่อต้านการฟอกเงินเป็นการรวมกันของมาตรการที่ใช้โดยสถาบันการเงินเพื่อหยุดการนำกลับมาใช้ใหม่ของกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

 • นโยบาย KYC

  วัตถุประสงค์ของเอกสารนี้คือการสร้างรู้จักลูกค้าของคุณ