รับโบนัสการซื้อขายสูงสุดถึง $8,000
40% ของจำนวนเงินฝาก
ลูกค้าใหม่จะได้รับเงินทดลองใช้ 50 $
รับเงิน 50 $ เพื่อทดลองใช้,เริ่มต้นการซื้อขายร่วมกับ Top 1
บัญชี การงัด สูง
เลเวอเรจสูงสุด 1:1000
ระดับ หยุดออก สุดสัปดาห์ 500%
รูปแบบทันสมัยและใช้งานง่าย
การใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน และประสิทธิภาพในการซื้อขายยอดเยี่ยมเพื่อให้ตรงกับความต้องการผู้ลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญและมีความกระตือรือร้นในการลงทุน

ให้อ านาจในการเข้าถึงทรัพยากรการศึกษา

ได้รับการแจ้งที่มากขึ ้นเกี่ยวกับการตัดสินใจในการซื ้อขายซึ่งสามารถเข้าถึงการล าดับทรัพยากรการศึกษาที่ก้าวหน้าจากตัวอย่างรูปแบบ(แพลตฟอร์ม)ส่วนบุคคลและถ่ายทอดสดออนไลน์ฟรี, วีดีโอสอน, การประกาศกิจกรรมพิเศษ

ภาพรวมด้านการศึกษา

ระดับประสบการณ

ศึกษาเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ด้านเทคนิค

ราคาของ Martin

ศึกษาเพิ่มเติม

กลยุทธ์แบบเรียวไทม์ (แสดงผลเป็นปัจจุบัน)

ช่วยคุณเลือกข้อเสนอ

เริ่มตน้ ในหน่ึงนาท

1

สมัคร

สร้างบัญชีได้ฟรีโดยใช้อีเมลล์หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ

2

ส ารวจแพลตฟอร์ม

ดูว่ามันเป็นยังไงเพื่อการลงทุนโดยไม่ให้เงินคุณมีความเสี่ยง

3

การลงทุนและได้รับผลก าไร

เลือกกองทุนและให้เงินท างานแทนคุณ

สิ่งที่ลูกคา้ของเราพูดถึง

ได้รับความเชื่อถือโดยผู้ลงทุนมากกว่า 46,000,000 คนทวั่ โลก

มีการสนับสนุนการติดต่อที่ง่ายและไม่ซับซ้อน ฉันประหลาดใจกับการติดต่อกลับที่รวดเร็วมากๆ

Amanda Ricci

เป็นวิธีที่ง่ายและเหมาะสมในการขับเคลื่อนลงทุน

Ahmad Bramant

ฉันสนุกกับการพูดคุยกับผู้ลงทุนคนอื่นๆ มันน่าสนใจเสมอที่ได้เห็นคนอื่นพูดคุยเกี่ยวกับตลาดและแบ่งปันไอเดียในการลงทุนกัน

Jenn Schaefer

ตกหลุมรักกับวิธีการต่างๆที่เห็น ซึ่งออกแบบการซื้อขายตกลงได้ง่ายไม่ซับซ้อน

Matt Johnson

สิ่งที่ท าให้ฉันสนใจแพลตฟอร์มนี้คือทรัพยากร(ข้อมูล)ที่มีให้ วีดีสอนช่วยได้มากๆ

Brian Murphy

ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับตลาดการเงินเยอะมากในระหว่างที่ท างานกับบริษัทนี้ ตอนนี้ฉันสามารถลงทุนและท าเงิน(ได้เงิน)ได้

Ashish Khatri
ก าหนดการของเหตุการณ์ส าคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด อ่านเพิ่มเติม
เวลา
เงินตรา
ผลกระทบ
ข้อมูลที่มีผลต่อราคา
จริง
คาดการณ์
ก่อนหน้านี้
ข้อมูล

24/7 สนับสนุน

ต้องการความช่วยเหลือ?
24/7 สนับสนุน
เลื่อนข้ึนไปดูดา้นบน
คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง 丨 โปรดจำไว้ว่า CFD เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี Leverage และอาจส่งผลให้สูญเสียเงินทุนของคุณทั้งหมด การซื้อขาย CFD อาจไม่เหมาะสำหรับคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โปรดพิจารณาข้อตกลงผู้ใช้ คำเตือนความเสี่ยง และนโยบายการดำเนินการคำสั่ง ก่อนใช้บริการของเรา ผู้ค้า CFD ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ในทรัพย์สินอ้างอิง

TOP 1 MARKETS ไม่ออกคำแนะนำ การแนะนำหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้มาครอบครองหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรา
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราเป็นสินทรัพย์อ้างอิงระดับโลก(OTC)ที่ซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ TOP 1 Markets ให้บริการเฉพาะการดำเนินการคำสั่งซื้อขายเป็นหลัก
TOP 1 MARKETS ไม่ได้เป็นผู้เสนอซื้อหรือขายใน cryptocurrencies ใด ๆ และไม่ได้เป็นศูนย์แลกเปลี่ยน cryptocurrency

เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย TOP 1 MARKETS PTY LTD (ABN: 61 631 331 854) TOP 1 MARKETS PTY LTD ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (AFSL: 001276870)
ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์ฮ่องกงเบลเยียมอิหร่านและเกาหลีเหนือข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ในประเทศหรือเขตอำนาจศาลที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับในท้องถิ่นเนื่องจากการเผยแพร่หรือการใช้งาน
TOP1Group จดทะเบียนที่ Cayman Islands, ที่อยู่: 3th Floor Ellen Skelton Building 3076 Sir Francis Drake Highway Road Town, Tortola British Virgin Islands VG1110.
ดำเนินงานโดยผ่านบริษัทย่อยสองแห่งดังต่อไปนี้ : TOP 1 MARKETS PTY LTD และ Top 1 Markets Limited
เข้าร่วมชุมชนของเรา:
© 2019 Top1Markets Copyright